Публічна оферта – Публічний договір. Пропозиція на надання послуг зі створення вебсайтів

Публічна оферта вебстудії SiTe-LiNe. SiTe-LiNe (далі – виконавець) згідно з законодавством [Стаття 633, цивільного кодексу України], пропонує надання послуг зі створення вебсайту наступний комплекс послуг (надалі – “Послуги”), відповідно до умов цієї публічної оферти:

  1. Предмет Послуг:

1.1 Послуги зі створення вебсайтів згідно з вимогами клієнта.

1.2 Послуги можуть включати створення дизайну вебсайту, розробку функціонала, інтеграцію зовнішніх сервісів, розміщення на хостингу та інші послуги, необхідні для повноцінного функціонування вебсайту.

1.3 Кількість замовлених послуг оговорюється заздалегідь, створюється перелік письмово як додаток до цього публічного договору у двох екземплярах де також вказується остаточна вартість та порядок оплати, строки. Відправляється та показується у письмовому, електронному вигляді на пошті або месенджері.

  1. Вартість Послуг:

2.1 Вартість Послуг визначається залежно від обсягу та складності робіт. Усі ціни вказані на сайті www.site-line.com.ua залежать від кількості та типу замовлених послуг. Купівля готового сайту чи розробка дизайну сайту під замовлення та макет клієнта, а також порядок оплати за ці послуги визначається пунктом 1.3.

2.2 Представник виконавця зазначає вартість послуг та умови оплати.

  1. Умови надання Послуг:

3.1 Клієнт має право висловити свої вимоги та побажання щодо створення вебсайту. Усі ці вимоги мають бути у письмовому вигляді у вільній формі відправлені виконавцю до моменту визначення остаточної вартості послуг.

3.2 Після погодження всіх умов та вартості послуг, проходить оплата або передоплата послуг.

  1. Відповідальність сторін:

4.1 Компанія зобов’язується виконувати усі роботи зі створення вебсайту відповідно до умов договору та побажань Клієнта згідно з пунктом 1.3.

4.2 Клієнт зобов’язується оплатити вартість Послуг в строк, згідно з пунктом 1.3 цієї публічної оферти.

  1. Заключні положення:

5.1 Ця публічна оферта є юридично обов’язковою для обох сторін, які приймають умови, наведені вище.

5.2 У разі виникнення будь-яких суперечок або спорів, сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом переговорів та взаєморозуміння.

5.3 Повернення коштів – повернення коштів за надання послуг можливо лише при умові що послуги не надавались або не почали виконуватися роботи згідно з замовленням клієнта вказані у пункті 1.3.

Ця публічна оферта набирає чинності з моменту наявності передоплати або повній оплаті за послуги.